På svenskaSuomeksiIn English Skriv ut Sidkarta Kontakta oss

KURSER

 

ALLMÄNT  

Kontinuerlig efterutbildning är en av hörnstenarna i Samfundets verksamhet. Kursnämndens främsta uppgift är att erbjuda medlemmarna facklig efterutbildning inom olika delar av odontologin och därtill hörande områden.

Detta förverkligar vi genom att årligen anordna kurser av varierande längd med såväl inhemska som utländska kursgivare där stor tonvikt läggs på både klinisk och vetenskaplig inriktning.

Härigenom utgör vi ett led i den systematiska efterutbildningen som är en del av tandläkaryrkets kvalitetsutveckling.

Samfundet är medarrangör i de årligen återkommande Tandläkardagarna.

Förutsatt att det finns plats, får pensionerade, icke yrkesverksamma samfundsmedlemmar och juniorer delta på de av Samfundet arrangerade kurserna. 
Juniormedlemmarna deltar gratis medan pensionärerna betalar för mat och dryck som serveras under kursen.
Styrelsebeslut 19.5.2010: Tandläkare under det orienterande skedet eller föräldralediga skall från och med nu gå gratis på Samfundets kurser.

Professor Svante Twetman från Köpenhamn berättar om "Prevention i praktiken"

 

Kurser 2019

PERI-IMPLANTIT – HJÄLP VAD GÖR JAG?

Tid: Fredag 25.1.2019 kl. 8.30-16
Plats: Tandem, Fredriksgatan 30 A5, Helsingfors
Kursgivare: Övertandläkare Ann-Marie Roos Jansåker
Kursavgift: 250€

Läs mer

KVÄLLSKURS: ATT UNDERSÖKA NACKEN

Tid: Torsdag 4.4.2019 kl. 17.00-20.30
Plats: Tandem, Fredriksgatan 30 A5, Helsingfors
Kursgivare: Docent Karl-August Lindgren
Kursavgift: 50€

Läs mer

TMD-PROBLEM:
MODERN DIAGNOSTIK OCH BEHANDLINGSLINJER

Tid: Fre 27.9.2019 kl. 9.00–16.00  Lör 28.9.2019 kl. 9.00–12.00
Plats: Fre: Hotel Marina Palace, Åbo Lör: Tandkliniken, Åbo
Kursgivare: professor h.c. Yrsa Le Bell. odont. dr, specialisttandläkare Marika Doepel. odont. dr, specialisttandläkare Marjo-Riitta Liljeström
Kursavgift: 250€ (Antalet kursplatser är begränsat. Kursen är i första hand för OSF medlemmar. Icke-medlemmar betalar förhöjd kursavgift.)

Läs mer

Kurser 2018

PARODONTOLOGI - KOMMUNIKATION - RESULTAT
Tid: Fredag 26.1.2018 kl. 8.30-16
Plats: Tandem, Fredriksgatan 30 A5, Helsingfors
Kursgivare: Övertandläkare Clas Virdeborn
Kursavgift: 250€

RATIONELL ENDODONTI - EN RESA GENOM KANALEN
Tid: Fredag 20.4.2018 kl. 8.30-16.00
Plats: Tandem, Fredriksgatan 30 A5, Helsingfors
Kursgivare: Övertandläkare/TUA, PhD Lisbeth Dahlström
Kursavgift: 250€

ALLMÄNMEDICIN FÖR TANDLÄKARE
Tid: Fredag 21.9. kl. 8.30-16 och lördag 22.9.2018 kl. 8.30-12.00.
Plats: Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo
Moderator: OD, spec.tandl. Lisa Grönroos
Kursavgift: 250€

Kursdeltagarna ombeds själva sköta reserveringen av rum via e-post
eller telefon
:

reception@hanaholmen.fi eller 09-4350 2411 försäljningen.

Rumskod= OSF Odontologiska samfundet.

Dessa sätt så att hotellet får klart bekräftat bokningen.

 

Rumspriset är 98 euro för ett enkelrum och 124 euro för ett dubbelrum.
Rumskvoten hålls till 30.8.2018 så bokningen före det!

 

Lördagslunchen kostar 24 euro för den som önskar, restaurangen vill veta deltagarantal på förhand.

 

Hanaholmen_2018

 

Du kan anmäla Dig till av Samfundet arrangerade kurser på följande sätt:

  • per telefon 010 3111 920 måndag-torsdag, säkrast kl.12-14
  • via e-post: kansliet@osf.fi

Kursannulleringar bör göras till kanslist Ann-Katrin Viertola senast tre veckor före kursen. Vid senare inkomna annulleringar debiterar Samfundet 20 euro för täckande av kanslikostnader. Ifall annullering inte görs och kursplatsen inte utnyttjas debiteras hela kursavgiften.

Kurser under åren 2001-2017

KURSPLAN2001

KURSPLAN2002

KURSPLAN2003

KURSPLAN2004

KURSPLAN2005

KURSPLAN2006

KURSPLAN2007

KURSPLAN2008

KURSPLAN2009

KURSPLAN2010

KURSPLAN2011

KURSPLAN2012

KURSPLAN2013

KURSPLAN2014

KURSPLAN2015

KURSPLAN2016

KURSPLAN2017

 

 


Odontologiska Samfundet
i Finland r.f.


Malmgatan 30 A
00100 Helsingfors

Tfn: 010 3111 920
E-post: kansliet@osf.fi