På svenskaSuomeksiIn English Skriv ut Sidkarta Kontakta oss

Odontologiska Samfundet i Finland r.f., den svenskspråkiga riksomfattande tandläkarorganisationen, grundades år 1936.

Odontologiska Samfundet har ca 300 medlemmar.

Samfundet har till ändamål att befordra ett gott kamratskap, tillvarataga de svenskspråkiga tandläkarnas intressen och befrämja odontologins utveckling i Finland. För att fullfölja dessa syften anordnar Samfundet möten med föredrag och diskussioner, kurser och symposier, idkar publikationsverksamhet och utdelar stipendier samt upprätthåller förbindelser med inhemska och utländska tandläkarsammanslutningar.

Samfundet har ett nära samarbete med Finska Tandläkarsällskapet Apollonia och med Finlands Tandläkarförbund, speciellt när det gäller Finlands Tandläkartidning.

 

Aktuellt
Fredag 09.10.
Kursprogram 2016
...


Onsdag 30.11.
Svenska studielinjen
Institutionen för odontologi ...

Onsdag 30.11.
OSF har ny Facebook grupp. Bli medlem:
Här ...

 
Evenemang
Fredag 09.09.2016 09:00 - Lördag 10.09.2016 12:00
Internatkurs i Gustavelund 9-10.9.2016: OD Thomas Jacobsen: "Nya vägar till bättre kompositfyllningar - inte bara en fråga om materialet"


 
Kontakta oss

Odontologiska Samfundet
i Finland r.f.


Broängskanten 10
02820 Esbo

Tfn: (09) 855 99 810
Fax: (09) 855 6002
E-post: kansliet@osf.fi