På svenskaSuomeksiIn English Skriv ut Sidkarta Kontakta oss


MÅNADSMÖTEN

Odontologiska Samfundet i Finland r.f. håller ca 10 möten årligen, de flesta i Samfundets klubblokal TANDEM, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors.

I samband med mötena hålls ett föredrag som kan vara av odontologisk natur, men även andra intressanta teman tas upp. Mötena avslutas med mat. Februarimötet delar vi med Finska Läkaresällskapet, och erbjuder sålunda varandras föreningar mera insikter om patienten som helhet.

 

MÅNADSMÖTEN HÖSTEN 2017

Fredag 29.9.2017 kl. 19:00
Månadsmöte på restaurangbåt Faros i Vasa

Fredag 27.10 kl. 18:00
Månadsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: Professor Eva Widström

Torsdag 23.11 kl. 19:00
Månadsmöte och kamratafton på Tandem,
Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Tema: "Fabergé" med Ulla Godenhielm-Tillander

Fredag 15.12. kl. 18:00
Månadsmöte och julfest på Tandem,
Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors

 

MÅNADSMÖTEN VÅREN 2017

Lördag 28.1.2017 kl. 12:00
Årsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: Professor h.c. Yrsa Le Bell: "Då, nu, sen - reflektioner om specialistutbildningen i odontologi"

Torsdag 16.2.2017 kl. 18:15
Månadsmöte tillsammans med Finska Läkaresällskapet på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: Docent Heli Vinkka-Puhakka: "Uniapnean taustalla olevat kasvojen kehityspiirteet"

Torsdag 16.3.2017 kl. 18:00
Månadsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: OL Heikki Pilvinen: "Megaklinikka, vad är det?"

Fredag 28.4.2017 kl. 17:00
Månadsmöte och kvällssits på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors

Torsdag 18.5.2017 kl. 19:00
Månadsmöte och teaterafton på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors

 

ANMÄLNINGAR:

Anmäl dig per e-post: kansliet@osf.fi

 

FINSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MÅNADSMÖTEN HÖSTEN 2017
Odontologiska Samfundets medlemmar är varmt välkomna med att delta i FLS' månadsmöten! Programmet under hösten 2017 hittar du på Läkaresällskapets hemsida http://fls.fi/aktuellt


Odontologiska Samfundet
i Finland r.f.


Malmgatan 30 A
00100 Helsingfors

Tfn: 010 3111 920
E-post: kansliet@osf.fi