På svenskaSuomeksiIn English Skriv ut Sidkarta Kontakta oss


MÅNADSMÖTEN

Odontologiska Samfundet i Finland r.f. håller ca 10 möten årligen, de flesta i Samfundets klubblokal TANDEM, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors.

I samband med mötena hålls ett föredrag som kan vara av odontologisk natur, men även andra intressanta teman tas upp. Mötena avslutas med mat. Februarimötet delar vi med Finska Läkaresällskapet, och erbjuder sålunda varandras föreningar mera insikter om patienten som helhet.

 

MÅNADSMÖTEN VÅREN 2018

Lördag 27.1.2018 kl. 14:30
Årsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: Tandläkare Ilse Stenholm: "Samfundet fram till idag, en tillbakablick i historien"

Torsdag 15.2.2018 kl. 18:15
Månadsmöte tillsammans med Finska Läkaresällskapet som värd, Johannesbergsvägen 8, Helsingfors
Föredrag: Professor Anu Kantele: "Multiresistenta bakterier"

Fredag 23.3.2018 kl. 18:00
Månadsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag Kira Hagström: "Kommunikation i den snabba digitala världen".

Fredag 20.4.2018
Kurs samt kamratafton på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors.

Torsdag 17.5.2018
Månadsmöte och våravslutning

ANMÄLNINGAR:

Anmäl dig per e-post: kansliet@osf.fi

 

FINSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MÅNADSMÖTEN VÅREN 2018

Odontologiska Samfundets medlemmar är varmt välkomna med att delta i FLS' månadsmöten! Programmet under våren 2018 hittar du på Läkaresällskapets hemsida https://fls.fi/aktuellt/

 


Odontologiska Samfundet
i Finland r.f.


Malmgatan 30 A
00100 Helsingfors

Tfn: 010 3111 920
E-post: kansliet@osf.fi