På svenskaSuomeksiIn English Skriv ut Sidkarta Kontakta oss


MÅNADSMÖTEN

Odontologiska Samfundet i Finland r.f. håller ca 10 möten årligen, de flesta i Samfundets klubblokal TANDEM, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors.

I samband med mötena hålls ett föredrag som kan vara av odontologisk natur, men även andra intressanta teman tas upp. Mötena avslutas med mat. Februarimötet delar vi med Finska Läkaresällskapet, och erbjuder sålunda varandras föreningar mera insikter om patienten som helhet.

 

MÅNADSMÖTEN VÅREN 2018

Lördag 27.1.2018 kl. 14:30
Årsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: Tandläkare Ilse Stenholm: "Samfundet fram till idag, en tillbakablick i historien"

Torsdag 15.2.2018 kl. 18:15
Månadsmöte tillsammans med Finska Läkaresällskapet som värd, Johannesbergsvägen 8, Helsingfors
Föredrag: Professor Anu Kantele: "Multiresistenta bakterier"

Fredag 23.3.2018 kl. 18:00
Månadsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag spec. tandl. Kaj Rönnberg: "Semester på La Palma - långt från massturism".

Fredag 20.4.2018 kl. 18.00
Månadsmöte och kamratafton på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors.
Föredrag OL Mikael Skogman: "Tandvård med speciell omsorg - NFH-kongress på Island

Torsdag 17.5.2018 kl. 17.00
Guidad tur på Riddarhuset med Gunilla Peräsalo

 

MÅNADSMÖTEN HÖSTEN 2018

Fredag 21.9.2018 kl. 17.30
Månadsmöte, Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo

  • 17.30 samling vid baren för ett glas skumvin
  • 18.00-18.50 konstrundvandring på Hanaholmen
  • 18.50-19.10 månadsmöte på restaurang Johannes
  • Middag


Fredag 12.10.2018 kl. 18.00
Månadsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: OL Pirkko Grönroos: "Senaste nytt angående SOTE"

Torsdag 22.11.2018 kl. 18.00
Månadsmöte och kamratafton på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: OD, spec. tandläkare Jenni Hjerppe: "Protetik"

Lördag 15.12.2018
Månadsmöte och familjejulfest på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5,
Helsingfors

 

ANMÄLNINGAR:

Anmäl dig per e-post: kansliet@osf.fi

 

FINSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MÅNADSMÖTEN

Odontologiska Samfundets medlemmar är varmt välkomna att delta i FLS' månadsmöten! Programmet hittar du på Läkaresällskapets hemsida https://fls.fi/aktuellt/

 


Odontologiska Samfundet
i Finland r.f.


Malmgatan 30 A
00100 Helsingfors

Tfn: 010 3111 920
E-post: kansliet@osf.fi