Det här tål jag inte mera! – om smärtpatienter

11.10.2022

Webbinariet "Det här tål jag inte mera! – om smärtpatienter"
Tid: Ti 11.10.2022 kl. 18.00- 20.30
Kursgivare: Spec.läkare (oral- och käkkirurgi), lektor MKD, OL Olli-Pekka
Lappalainen, HUS, HU. Spec.tdl (protetik och bettfysiologi) Laura
Nykänen, HUS.
Kursavgift: 30 €
Sista anmäln.: 8.10.2022