Sammöte på distans med Finska Läkaresällskapet 15.4.2021 kl. 18.00 med teknikkontroll 17.45

14.04.2021

Gemensamt möte med Finska Läkaresällskapet. Mötet sker på distans med anslutning enligt instruktioner som sänts ut till medlemmarna. Ingen anmälan behövs. Systemet tillåter 100 anslutningar. De som inte fått instruktioner men önskar sådana kan vända sig till kansliet för att erhålla dem.