Vårutfärd

16.05.2020

Vårutflykt till Mjölö (Isosaari): båt från Salutorget, kringvandring med lätt guidning, gemensam måltid. Närmare info i kommande medlemsbrev