Forskningsstipendier och pris

 

Linda Gadds fond

Linda Gadds fond för odontologisk och medicinsk forskning lediganslås av Finska Läkaresällskapet vartannat år i augusti och delas ut på Finska Läkaresällskapets årsmöte i januari.

Pehr Gadds pris

Pehr Gadds pris delas i regel ut vartannat år, på Samfundets årsfest i januari. En speciellt tillsatt prisnämnd utser mottagaren av priset.