Övrigt

Läckergommarna

Läckergommarna är Samfundets matlagningsklubb och träffas ca 2 gånger per år, varav en gång i samband med OSF:s ordinarie verksamhet. Klubben tillhör Festkommittén, men fungerar självständigt med skiftande programledare.

Nya läckergommar är ständigt välkomna!

Anmäl dig: kansliet@osf.fi