Resestipendier kan sökas längs med året!
Läs mera här

Odontologiska Samfundet i Finland r.f.


Odontologiska Samfundet är en förening för svenskspråkiga tandläkare i Finland. Föreningen grundades 1936 och har ca 300 medlemmar.

Samfundet har till ändamål att befordra ett gott kamratskap, tillvarata de svenskspråkiga tandläkarnas intressen och befrämja odontologins utveckling i Finland. För att fullfölja dessa syften ordnar Samfundet möten med föredrag och diskussioner, kurser och symposier, idkar publikationsverksamhet och delar ut stipendier samt upprätthåller förbindelser med inhemska och utländska tandläkarsammanslutningar.

Samfundet har ett nära samarbete med Finska Tandläkarsällskapet Apollonia och Finlands Tandläkarförbund, speciellt när det gäller Finlands Tandläkartidning, samt med Finska Läkaresällskapet och Duodecim.

     Funderar du på studier?
          NyBliTandlakare Läs mera

 

Aktuellt

 • Kurs
  Kurs Avtagbara proteser - finns det ett behov för dem?
  23-24.10.2020
  Läs mera
 • Stipendier
  Forskningsstipendie lediganslaget
  22.09.2020
  Se Tandläkartidningen som kommer 2.10.2020
  Läs mera