Ansök om forskningsstipendie senast 31.10!

För OSF medlemmar lediganslås följande stipendier och bidrag:
Forskningsstipendium
Odontologiska Samfundet i Finland r.f. lediganslår härmed forskningsstipendiet, högst 21 500 euro, för
forskning och praktisk odontologisk verksamhet. Ansökan om forskningsstipendiet bör vara insänt
senast den 31.10.2022. Ansökningsblanketter samt riktlinjer finns här

Resestipendier kan sökas längs med året.

Läs mera här

Odontologiska Samfundet i Finland r.f.


Odontologiska Samfundet är en förening för svenskspråkiga tandläkare i Finland. Föreningen grundades 1936 och har ca 300 medlemmar.

Samfundet har till ändamål att befordra ett gott kamratskap, tillvarata de svenskspråkiga tandläkarnas intressen och befrämja odontologins utveckling i Finland. För att fullfölja dessa syften ordnar Samfundet möten med föredrag och diskussioner, kurser och symposier, idkar publikationsverksamhet och delar ut stipendier samt upprätthåller förbindelser med inhemska och utländska tandläkarsammanslutningar.

Samfundet har ett nära samarbete med Finska Tandläkarsällskapet Apollonia och Finlands Tandläkarförbund, speciellt när det gäller Finlands Tandläkartidning, samt med Finska Läkaresällskapet och Duodecim.

     Funderar du på studier?
          NyBliTandlakare Läs mera

 

Aktuellt

 • Kurs
  Non-invasiv behandling av det slitna bettet och tänder med andra estetiska utmaningar
  16.09.2022
  Föreläsningskurs
  Läs mera
 • Evenemang
  Kräftskiva och snapsviseafton
  16.09.2022
  Läs mera
 • Evenemang
  Seniorlunch
  05.10.2022
  Läs mera