Resestipendier kan sökas längs med året!
Läs mera här

Odontologiska Samfundet i Finland r.f.


Odontologiska Samfundet är en förening för svenskspråkiga tandläkare i Finland. Föreningen grundades 1936 och har ca 300 medlemmar.

Samfundet har till ändamål att befordra ett gott kamratskap, tillvarata de svenskspråkiga tandläkarnas intressen och befrämja odontologins utveckling i Finland. För att fullfölja dessa syften ordnar Samfundet möten med föredrag och diskussioner, kurser och symposier, idkar publikationsverksamhet och delar ut stipendier samt upprätthåller förbindelser med inhemska och utländska tandläkarsammanslutningar.

Samfundet har ett nära samarbete med Finska Tandläkarsällskapet Apollonia och Finlands Tandläkarförbund, speciellt när det gäller Finlands Tandläkartidning, samt med Finska Läkaresällskapet och Duodecim.

     Funderar du på studier?
          NyBliTandlakare Läs mera

 

Aktuellt

 • Kurs
  Internatkurs i Vasa
  11-12.9.2020
  Läs mera
 • Kurs
  Kvällskurs: "Min patient har munsveda - hjälp vad gör jag?"
  22.10.2020
  Läs mera
 • Evenemang
  Författaren Kjell Westö som gäst på Tandem
  1.10.2020
  Läs mera
 • Medlemsenkät
  Medelmsenkät - delta!
  Aktiv nu
  Läs mera
 • Kansliet
  Kansliet stängt 29.6 - 31.7
  Läs mera