Sammankomster med föredrag

Odontologiska Samfundet i Finland r.f. håller sammankomster (tidigare kallades de månadsmöten) årligen, de flesta i Samfundets klubblokal TANDEM, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors. Under 2020 och 2021 har de fysiska sammankomsterna på Tandem till största delen ersatts med möten på distans.

I samband med sammankomst hålls ett föredrag som kan vara av odontologisk natur, men även andra intressanta teman tas upp. I februari hålls traditionsenligt en sammankomst tilsammans med Finska Läkaresällskapet, FLS, men under 2021 har pga Covid-19 har sammankomsten senarelagts (se kalender).

ANMÄLNINGAR:
Anmäl dig per e-post: kansliet@osf.fi

Odontologiska Samfundets medlemmar är varmt välkomna att delta i FLS' möten!

Sammankomster våren 2021

Tisdag 12.1.2021 kl. 19.00 Mentorkväll om specialisering, på distans, närmare info här

Torsdag 15.4.2021 kl. 1745 med teknik kontroll och egentligt sammöte kl. 18.00.
Gemensamt möte med Finska Läkaresällskapet. Mötet sker på distans med anslutning enligt instruktioner som sänts ut till medlemmarna. Ingen anmälan behövs. Systemet tillåter 100 anslutningar. De som inte fått instruktioner men önskar sådana kan vända sig till kansliet.

Månadsmöte våren 2020

Lördag 25.1.2020 kl. 12:00
OSF Årsmöte på Tandem,  Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: Professor emeritus Jukka Meurman "Orala infektioner och cancer"

Sammankomster våren 2020

Torsdag 23.4.2020 kl 18:00 (Inställt pga Covid-19 situationen)
Föredrag: ’Hur ligger det till med sömnen?’, Tiina Paunio, professor i psykiatri, HU
Ungefärligt innehåll:
- nya forskningsrön om sömnen?
- sömnens betydelse för hälsan och välbefinnandet; vad vet vi idag?
- hur sover finländarna?
- sömnen och dess betydelse i olika åldrar?
- är sömnapné en ny folksjukdom?
- vad kan vi göra för att få en bättre sömn?

MÅNADSMÖTEN VÅREN 2019

Lördag 26.1.2019 kl. 14:30
Årsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: Övertandläkare Ola Fernberg:" Från ekonomistyrning till kunskapsstyrning - hur får man det att hända?

Torsdag 14.2.2019 kl. 18:15
Månadsmöte tillsammans med FLS på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: Docent Patricia Stoor: "Ortognatisk kirurgi"

Fredag 15.3.2019
Kamratafton - Edith Södergranafton på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: Agneta Rahikainen: Vierge moderne - Edith Södergran och den "nya kvinnan"

Torsdag 4.4.2019
Månadsmöte (kurskväll med Kalle Lindgren 2x45minuter) på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Docent Karl-August Lindgren: "Att undersöka nacken"

Torsdag 23.5.2019
Stadsorientering i Helsingfors

MÅNADSMÖTEN HÖSTEN 2019

Fredagen 27.9.2019 i Åbo, Restaurang Suomalainen Pohja kl. 19:30
Månadsmötet inleds med
Kl. 17:30-18:30 Rundtur med guidning på Åbo Konstmuseum, Auragatan 26
Kl. 18:30-19:30 Bubbel hemma hos Marika Doepel
Kl. 19:30-> månadsmöte på restaurang Suomalainen Pohja, därefter middag

Fredagen 11.10.2019 på Tandem, Fredriksgatan 30A5, Helsingfors kl. 18:00
Föredrag: Docent i psykiatri samt specialistläkare Björn Appelberg håller ett aktuellt föredrag inom "geriatrisk psykiatri"

Torsdagen 7.11.2019 på Tandem, Fredriksgatan 30A5 kl 19:30:
Månadsmöte. Diskussionskväll om nya OSF stadgar - alla med!
Notera att 7.11 under Tandläkardagarna så har OSF session i Tammisalo-salen, doc spec.tandläkare Helena Fransson
13:45 - 14:30 Akutbehandling vid tandvärk
14:30 - 15:00 Paus
15:00 - 15:45 Survival of endodontically treated teeth

Fredagen 13.12.2019 julfest på Tandem, Fredriksgatan 30A5 kl 17:30
Julfesten inleds med samkväm på Tandem och fortsätter på Svenska Teatern med pjäsen "The play that goes wrong", regisserad av Adde Malmberg (www.svenskateatern.fi).

MÅNADSMÖTEN VÅREN 2018

Lördag 27.1.2018 kl. 14:30
Årsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: Tandläkare Ilse Stenholm: "Samfundet fram till idag, en tillbakablick i historien"

Torsdag 15.2.2018 kl. 18:15
Månadsmöte tillsammans med Finska Läkaresällskapet som värd, Johannesbergsvägen 8, Helsingfors
Föredrag: Professor Anu Kantele: "Multiresistenta bakterier"

Fredag 23.3.2018 kl. 18:00
Månadsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag spec. tandl. Kaj Rönnberg: "Semester på La Palma - långt från massturism".

Fredag 20.4.2018 kl. 18.00
Månadsmöte och kamratafton på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors.
Föredrag OL Mikael Skogman: "Tandvård med speciell omsorg - NFH-kongress på Island

Torsdag 17.5.2018 kl. 17.00
Guidad tur på Riddarhuset med Gunilla Peräsalo

MÅNADSMÖTEN HÖSTEN 2018

Fredag 21.9.2018 kl. 17.30
Månadsmöte, Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo

17.30 samling vid baren för ett glas skumvin
18.00-18.50 konstrundvandring på Hanaholmen
18.50-19.10 månadsmöte på restaurang Johannes
Middag

Fredag 12.10.2018 kl. 18.00
Månadsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: OL Pirkko Grönroos: "Senaste nytt angående SOTE"

Torsdag 22.11.2018 kl. 18.00
Månadsmöte och kamratafton på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: OD, spec. tandläkare Jenni Hjerppe: "Materialval vid implantatprotetik"

Lördag 15.12.2018
Månadsmöte och familjejulfest på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors