Möte för uppdatering av stadgar

12.01.2023

ODONTOLOGISKA SAMFUNDET I FINLAND
Möteskallelse 12/2022, 16.12.2022

MÖTESKALLELSE
Odontologiska Samfundet i Finland r.f:s kallas härmed till ett extra föreningsmöte för att uppdatera föreningens stadgar. Nedan stadgar och förslag på förändring av dessa.
Bekanta dig med dem i god tid före mötet.
Mötet hålls på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, torsdagen den 12 januari 2023 kl 18.00.
Samfundet bjuder denna kväll på mat och dryck.
Beslut om ändring av stadgarna fattas på årsmötet 4.3.2023.
Anmälan till kansliet@osf.fi eller tel.010 3111 920 senast 8.1.2023

Marina Aschan, ordförande

Förslag till nya stadgar

Nuvarande stadgar