Sammankomster

Odontologiska Samfundet i Finland r.f. håller sammankomster (tidigare kallades de månadsmöten) minst 4 gånger årligen, de flesta i Samfundets klubblokal TANDEM, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors.

I samband med sammankomst hålls ofta ett föredrag som kan vara av odontologisk natur, men även andra intressanta teman tas upp. Mer lättsamma sammankomster ordnas också, såsom julfest, vårutfärd eller museibesök. I februari hålls traditionsenligt en sammankomst tillsammans med Finska Läkaresällskapet, FLS.

Odontologiska Samfundets medlemmar är varmt välkomna att delta i FLS' möten!

Samfundet ordnar dessutom juniorkvällar och seniorluncher i regel en gång per termin.

 

ANMÄLNINGAR:
Anmäl dig per e-post: kansliet@osf.fi

Odontologiska Samfundets medlemmar är varmt välkomna att delta i FLS' möten!

Våren 2024

 • Evenemang
  Årsmöte och årsfest
  16.03.2024
  Läs mera
 • Evenemang
  Tandemlunch 11.4
  11.04.2024
  Läs mera
 • Evenemang
  Möte med FLS
  18.04.2024
  Läs mera
 • Juniorafton
  Juniorkväll 20.4
  20.04.2024
  Läs mera

Hösten 2024

 • Kurs
  Internatkurs 20-21.9 på Hanaholmen, Esbo
  20.09.2024
  Läs mera

Hösten 2023

 • Evenemang
  Historisk middag
  15.09.2023
  Läs mera
 • Evenemang
  Seniorlunch
  11.10.2023
  Läs mera
 • Juniorafton
  Juniorkväll 3.11.2023
  30.10.2023
  Läs mera
 • Evenemang
  Valmöte
  01.11.2023
  Läs mera
 • Evenemang
  Julfest
  08.12.2023
  Läs mera

Tidigare sammankomster: