Månadsmöten

Odontologiska Samfundet i Finland r.f. håller ca 10 möten årligen, de flesta i Samfundets klubblokal TANDEM, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors.

I samband med mötena hålls ett föredrag som kan vara av odontologisk natur, men även andra intressanta teman tas upp. Mötena avslutas med mat. Februarimötet håller vi tilsammans med Finska Läkaresällskapet.

ANMÄLNINGAR:
Anmäl dig per e-post: kansliet@osf.fi

Odontologiska Samfundets medlemmar är varmt välkomna att delta i FLS' månadsmöten! Programmet hittar du på Läkaresällskapets hemsida

MÅNADSMÖTEN VÅREN 2019

Lördag 26.1.2019 kl. 14:30
Årsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: Övertandläkare Ola Fernberg:" Från ekonomistyrning till kunskapsstyrning - hur får man det att hända?

Torsdag 14.2.2019 kl. 18:15
Månadsmöte tillsammans med FLS på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: Docent Patricia Stoor: "Ortognatisk kirurgi"

Fredag 15.3.2019
Kamratafton - Edith Södergranafton på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: Agneta Rahikainen: Vierge moderne - Edith Södergran och den "nya kvinnan"

Torsdag 4.4.2019
Månadsmöte (kurskväll med Kalle Lindgren 2x45minuter) på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Docent Karl-August Lindgren: "Att undersöka nacken"

Torsdag 23.5.2019
Stadsorientering i Helsingfors

MÅNADSMÖTEN HÖSTEN 2019

Fredagen 27.9.2019 månadsmöte i Åbo

Fredagen 11.10.2019 på Tandem, program öppet

Torsdagen 7.11.2019 på Tandem: program öppet

Fredagen 13.12.2019 julfest: Svenska Teatern "The play that goes wrong"

 

MÅNADSMÖTEN VÅREN 2018

Lördag 27.1.2018 kl. 14:30
Årsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: Tandläkare Ilse Stenholm: "Samfundet fram till idag, en tillbakablick i historien"

Torsdag 15.2.2018 kl. 18:15
Månadsmöte tillsammans med Finska Läkaresällskapet som värd, Johannesbergsvägen 8, Helsingfors
Föredrag: Professor Anu Kantele: "Multiresistenta bakterier"

Fredag 23.3.2018 kl. 18:00
Månadsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag spec. tandl. Kaj Rönnberg: "Semester på La Palma - långt från massturism".

Fredag 20.4.2018 kl. 18.00
Månadsmöte och kamratafton på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors.
Föredrag OL Mikael Skogman: "Tandvård med speciell omsorg - NFH-kongress på Island

Torsdag 17.5.2018 kl. 17.00
Guidad tur på Riddarhuset med Gunilla Peräsalo

MÅNADSMÖTEN HÖSTEN 2018

Fredag 21.9.2018 kl. 17.30
Månadsmöte, Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo

17.30 samling vid baren för ett glas skumvin
18.00-18.50 konstrundvandring på Hanaholmen
18.50-19.10 månadsmöte på restaurang Johannes
Middag

Fredag 12.10.2018 kl. 18.00
Månadsmöte på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: OL Pirkko Grönroos: "Senaste nytt angående SOTE"

Torsdag 22.11.2018 kl. 18.00
Månadsmöte och kamratafton på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Föredrag: OD, spec. tandläkare Jenni Hjerppe: "Materialval vid implantatprotetik"

Lördag 15.12.2018
Månadsmöte och familjejulfest på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors