Möte med FLS

27.02.2020

Torsdag 27.2.2020 kl. 18.15-
OSF-medlemmarna är gäster hos Finska Läkaresällskapet, som vi har gemensamt februarimöte med i ’Annexet’, Johannesbergsvägen 8, Mejlans

Tema: ’Munnen - en källa till ohälsa’
Timo Sorsa: Parodontit och risken för andra sjukdomar. Antti Mäkitie: Humant papillomvirus -relaterad cancerbörda inom huvud- och halsregion. Moderator: Caj Haglund

OBS: Anmälan till sitsen (inkl. eventuella matrestriktioner) till Samfundets kansli absolut senast må 24.2.2020