Internatkurs i Vasa

15.09.2023

Internatkursen hösten 2023 sker i Vasa, på hotell Scandic Vasa. Vi får höra om allmänsjukdomar, flera renommerade föreläsare ställer upp och ger oss en uppdatering om sitt eget specialområde.

ETT POTPURRI I ALLMÄNMEDICIN
"VAD BEHÖVER EN TANDLÄKARE VETA OM..."

Kursgivare

Överläkare i öron-, näs- och halssjukdomar Annika Mecklin, Österbottens välfärdsområde
Biträdande överläkare i reumatologi Kati Jakobsson, Österbottens välfärdsområde
Överläkare i inremedicin (endokrinologi) Otto Knutar, Österbottens välfärdsområde
Biträdande överläkare i hudsjukdomar Ida Knutar, Österbottens välfärdsområde
Övertandläkare i klinisk tandvård Rosita Kantola, Österbottens välfärdsområde
Doktorand, specialistläkare i neurologi Kristina Wikman, Helsingfors universitet, HUS

Mål

Att förbättra kunskaperna och färdigheterna när det gäller att sköta allmänsjuka patienter inom tandvården. Tandläkaren kan vara en nyckelperson när det gäller att diagnostisera vissa sjukdomstillstånd som ger symtom i munhålan eller käkarna. Å andra sidan måste tandläkaren vara uppmärksam på i vilken grad patientens redan kända allmänsjukdomar påverkar valet av odontologisk behandling. Kursen ger deltagarna en uppdatering om en del av de vanligaste allmänsjukdomarna.

KURSPROGRAM

Fredag 15.9.
10.00–11.30 Öron-, näs- och halssjukdomar, Annika Mecklin
11.30–12.45 Reumasjukdomar, Kati Jakobsson
12.45–13.45 Lunch
13.45–15.15 Inre medicin, Otto Knutar
15.15–15.45 Paus
15.45–17.00 Hudsjukdomar, Ida Knutar

Lördag 16.9.
9.00–10.00 Patientfall – Kursdeltagarnas egna fall
Vi hjälps åt att diagnostisera, Rosita Kantola
10.00–10.15 Paus
10.15–12.00 Neurologi; neurologiska sjukdomar, demenssjukdomar, huvudvärk,ansiktssmärtor, Kristina Wikman

Patientfallen kan skickas på förhand till Rosita Kantola på adressen rosita.kantola(at)ovph.fi

Tid 15.9. kl. 10–17, 16.9 kl. 9–12
Plats Hotel Scandic Vasa, Rostensgatan 6, Vasa
Kursavgift 250 € (350 € för icke-medlemmar, medlemmar har förhandstur)
Sista anmälningsdag 29.8.2023 Anmälan till kursen görs till Samfundets kansli per telefon 050 350 3389 må-to säkrast kl.12-14 eller e-post: kansliet@osf.fi
Hotell Scandic Vasa har reserverat rum 15.-16.9.2023, se bilaga, kursdeltagarna bokar själva.