Forskningsstipendier och pris

Forskningsstipendium

Styrelsen lediganslår ett eller flera forskningsstipendium årligen, både på hemsidorna, i medlemsbrev och i Tandläkartidningen. Stipendierna delas ut på årsmötet.

Forskningsstipendiet lediganslås i allmänhet på hösten, så att ansökningstiden går ut i slutet på oktober. Ansökningsblanketter samt riktlinjer finns på Samfundets hemsida
www.osf.fi.

Riktlinjer för Samfundets forskningsstipendium
Ansökningsblankett

Linda Gadds fond

Linda Gadds fond för odontologisk och medicinsk forskning lediganslås av Finska Läkaresällskapet vartannat år i augusti och delas ut på Finska Läkaresällskapets årsmöte i januari.

Pehr Gadds pris

Pehr Gadds pris delas i regel ut vartannat år, på Samfundets årsfest. En speciellt tillsatt prisnämnd utser mottagaren av priset.

 

Då du beviljats ett stipendium eller bidrag, ber vi dig skicka ditt socialskyddsnummer, bankkontonummer och vid behov skattekort via vår krypterade SecMail-tjänst, dit du kommer genom länken nedan (kräver inloggning): 

Skicka uppgifter tryggt

Alternativt kan du kontakta kanslisten och be om ett krypterat meddelande som du sedan kan svara på från din egen e-post.

 

Aktuella stipendier

  • Stipendier
    För OSF medlemmar lediganslås följande stipendier och bidrag
    31.05.2023
    Läs mera