Forskningsstipendier och pris

Forskningsstipendium

Styrelsen lediganslår ett eller flera forskningsstipendium årligen, både på hemsidorna och i Tandläkartidningen. Stipendierna delas ut på årsmötet.

För OSF medlemmar lediganslås följande stipendier och bidrag:
Forskningsstipendium
Odontologiska Samfundet i Finland r.f. lediganslår härmed forskningsstipendiet, högst 21 500 euro, för forskning och praktisk odontologisk verksamhet. Ansökan om forskningsstipendiet bör vara insänt senast den 31.10.2022. 

Riktlinjer för Samfundets forskningsstipendium

Ansökningsblankett

 

Linda Gadds fond

Linda Gadds fond för odontologisk och medicinsk forskning lediganslås av Finska Läkaresällskapet vartannat år i augusti och delas ut på Finska Läkaresällskapets årsmöte i januari.

Pehr Gadds pris

Pehr Gadds pris delas i regel ut vartannat år, på Samfundets årsfest i januari. En speciellt tillsatt prisnämnd utser mottagaren av priset.