Resestipendier och -bidrag

Resestipendier

Ansökningstiden för resestipendier är fortlöpande. Resestipendierna kan ersätta utgifter för resorna, deltagaravgiften och övernattningar. Ansökningarna bör inlämnas innan resan inleds och de behandlas på styrelsemötena. Endast ett stipendium per medlem och kalenderår beviljas. Resestipendiet betalas ut efter det att en kort rapport samt redovisning inklusive kvitton inlämnats till kansliet inom två månader efter resan. Stipendiemottagaren förbinder sig att vid anmodan komma och presentera sin reserapport på ett av Samfundet ordnad sammankomst.

Se närmare instruktioner:
Riktlinjer för resestipendier
Ansökningsblankett

Resebidrag

Medlemmar som är bosatta utanför huvudstadsregionen kan ansöka om rese- och övernattningsbidrag för att delta i Samfundets verksamhet. Bidragets storlek baserar sig på faktiska kostnader beroende på fortskaffningsmedel och övernattningsfaciliteter. Bidraget kan sökas till all av Samfundet ordnad verksamhet i Helsingfors och dess omnejd. Ansökningar kan göras till flera olika tillfällen under året. Styrelsen förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall bedöma bidragets storlek.

Ansökningsblankett

 

Då du beviljats ett stipendium eller bidrag, ber vi dig skicka ditt socialskyddsnummer, bankkontonummer och vid behov skattekort via vår krypterade SecMail-tjänst, dit du kommer genom länken nedan (kräver inloggning): 

Skicka uppgifter tryggt

Alternativt kan du kontakta kanslisten och be om ett krypterat meddelande som du sedan kan svara på från din egen e-post.