Juniormedlem

Till juniormedlem kan väljas odontologiestuderande. bli tandlakare
Efter erhållen legitimation blir juniormedlemmen ordinarie medlem.

Juniormedlemmarna betalar ingen medlemsavgift.

Juniormedlemmar får delta gratis på de av Samfundet ordnade kurser, förutsatt att det finns plats på kursen.

Ett par gånger per år ordnas det en juniorafton, som Samfundet bjuder juniormedlemmarna på. 

Juniormedlemmar kan också ansöka om resestipendier.

 

Kontaktpersoner och juniorrepresentanter i styrelsen:

Hertta Järvinen
e-post: hertta.jarvinen(at)helsinki.fi 

Juulia Kytölä
e-post: juulia.kytola(at)helsinki.fi

ANSÖK OM JUNIORMEDLEMSKAP

Fyll i och printa ut blanketten här och skicka den till kansliet: Odontologiska Samfundet, Fredriksgatan 30 A 5, 0012 Helsingfors eller per e-post: kansliet@osf.fi

Nästa juniorafton ordnas:

        

(mer info senare om här är tomt)

Tidigare junioraftnar:

 • Juniorafton
  Juniorkväll 20.4
  20.04.2024
  Läs mera
 • Juniorafton
  Juniorkväll 3.11.2023
  30.10.2023
  Läs mera
 • Juniorafton
  Beer tasting
  24.05.2023
  Läs mera