Stipendium för juniorer

Odontologiska Samfundet i Finland (OSF) rf’s juniormedlemmar har rätt att en gång under sina odontologiska studier ansöka om ett stipendium på femhundra (500) € för ett odontologiskt ändamål. Detta kan tex vara bidrag till en kongressresa, ett kursdeltagande eller anskaffning av facklitteratur. En fritt formulerad skriftlig ansökan tillställs OSF rf’s styrelse som vid behov kan be om kompletterande uppgifter. Användningssättet bör verifieras innan stipendiet betalas ut.

Understöd för fördjupade studier

Styrelsen för Odontologiska Samfundet i Finland rf. beviljar föreningens juniormedlemmar understöd för utförande av fördjupade studier.

Riktlinjer för understöd av fördjupade studier

Överloppsbidrag till juniormedlemmar

Styrelsen påminner om att ett dylikt understöd är skattepliktigt.

OBS! För ansökan av forskningsstipendium se under huvudrubriken Stipender, Stipendier, pris och understöd