Kansliet

 

2019 02 18 18.05.53

KANSLIET

Kansliet och kanslisten Harry Tonvall är gemensamma med Helsingin Seudun Hammaslääkärit-Helsingforsregionens Tandläkare r.y. Kansliet är i Tandläkarförbundets utrymmen. Kanslisten har telefontid måndag-torsdag kl.12-14.

Kansliets adress är:

Odontologiska Samfundet i Finland r.f.
Malmgatan 30 
FIN-00100 Helsingfors
Tel. +358 (0)10 3111 920
e-mail: kansliet@osf.fi