Juniorer

Till juniormedlem kan väljas odontologiestuderande. bli tandlakare
Efter erhållen legitimation blir juniormedlemmen ordinarie medlem.

Juniormedlemmarna betalar ingen medlemsavgift.

Juniormedlemmar får delta gratis på de av Samfundet ordnade kurser, förutsatt att det finns plats på kursen.

Juniormedlemmar kan också ansöka om resestipendier.

Kontaktpersoner och juniorrepresentanter i styrelsen:

Hertta Järvinen
e-post: hertta.jarvinen(at)helsinki.fi 

Juulia Kytölä
e-post: juulia.kytola(at)helsinki.fi

JUNIORAFTON

Ett par gånger per år ordnas det en juniorafton, som Samfundet bjuder juniormedlemmarna på. Anmäl dig till junioraftonen direkt till juniorrepresentanterna.

Juniorafton ordnas: