Kurser

ALLMÄNT

Kontinuerlig efterutbildning är en av hörnstenarna i Samfundets verksamhet. Kursnämndens främsta uppgift är att erbjuda medlemmarna facklig efterutbildning inom olika delar av odontologin och därtill hörande områden.

Detta förverkligar vi genom att årligen anordna kurser av varierande längd med såväl inhemska som utländska kursgivare där stor tonvikt läggs på både klinisk och vetenskaplig inriktning.

Härigenom utgör vi ett led i den systematiska efterutbildningen som är en del av tandläkaryrkets kvalitetsutveckling.

Samfundet är medarrangör i de årligen återkommande Tandläkardagarna.

Förutsatt att det finns plats, får pensionerade, icke yrkesverksamma samfundsmedlemmar och juniorer delta på de av Samfundet arrangerade kurserna. Ansökan om pensionärsrabatt
Medlemmar som specialiserar sig erhåller 50% rabatt på kursavgifter, se kriterierna här.
Juniormedlemmarna deltar gratis medan pensionärerna betalar för mat och dryck som serveras under kursen.

osf kursbild2
Professor Svante Twetman från Köpenhamn berättar om "Prevention i praktiken"

Kurser 2021

Webinarier genomförda våren 2021

Kommande kurser hösten 2021

Tid: 16.9.2021 kl. 18.00-20.45 Kvällswebinarium
"Helprotesen - en utmaning", OD spec.tdl Marika Doepel

Tid: 1.10.2021, Vasa, Heldagskurs med fysisk närvaro
"Partialproteser - behövs de ännu?", OD spec.tdl Marika Doepel

Tid: 14.10.2021 kl18.00-20.45 Kvällswebinarium
"Muncancer - riskfaktorer, diagnostik och behandling", doc, spec.tdl Jaana Willberg

Tid: 11-13.11.2021 Tandläkardagarna, Helsingfors (se Appolonias hemsidor)

Tid: 10.12.2021 Helsingfors, heldagskurs med fysisk närvaro
"Protetik och bettvård i det försvagade bettet", Spec i oral protetik Annika Torbjörner

Kurser 2020

KERAMER - NÄR - VAR - HUR

Tid: 24.1.2020 kl. 09.00 -16.00
Plats: Tandem,  Fredriksgatan 30 A
Kursgivare: Docent, övertandläkare (specialist i oral protetik) Christel Larsson, Malmö Universitet

Läs mer

MIN PATIENT HAR MUNSVEDA - HJÄLP VAD GÖR JAG
Datum: fredagen 11.9.2020, Vasa
Kursgivare: OD, spec.tdl Rosita Kantola
Kurstidtabell: kl 13.00 - 16.30
Plats: Central Original Sokos Hotel Royal Vasa, Hovrättsesplanaden 21, Vasa
Digitalt deltagande möjligt, giltig epostadress anges vid anmälan

Läs mer

Avtagbara proteser - finns det fortfarande ett behov för dem
Datum: fre 23 - lö 24.10.2020
Kursgivare: OD, spec.tdl Marika Doepel
Kurstidtabell: fre 23.10 kl. 10.00 -16.30, lö 24.10 kl. 09.00 - 12.00
Plats: Tandem, Fredriksgatan 30A5, Helsingfors

Läs mer

Kurser under åren 2001-2019

KURSPLAN 2001

KURSPLAN 2002

KURSPLAN 2003

KURSPLAN 2004

KURSPLAN 2005

KURSPLAN 2006

KURSPLAN 2007

KURSPLAN 2008

KURSPLAN 2009

KURSPLAN 2010

KURSPLAN 2011

KURSPLAN 2012

KURSPLAN 2013

KURSPLAN 2014

KURSPLAN 2015

KURSPLAN 2016

KURSPLAN 2017

KURSPLAN 2018

KURSPLAN 2019