Kurser

ALLMÄNT

Kontinuerlig efterutbildning är en av hörnstenarna i Samfundets verksamhet. Kursnämndens främsta uppgift är att erbjuda medlemmarna facklig efterutbildning inom olika delar av odontologin och därtill hörande områden.

Detta förverkligar vi genom att årligen anordna kurser av varierande längd med såväl inhemska som utländska kursgivare där stor tonvikt läggs på både klinisk och vetenskaplig inriktning.

Härigenom utgör vi ett led i den systematiska efterutbildningen som är en del av tandläkaryrkets kvalitetsutveckling.

Samfundet är medarrangör i de årligen återkommande Tandläkardagarna.

Förutsatt att det finns plats, får pensionerade, icke yrkesverksamma samfundsmedlemmar och juniorer delta på de av Samfundet arrangerade kurserna. Ansökan om pensionärsrabatt
Medlemmar som specialiserar sig erhåller 50% rabatt på kursavgifter, se kriterierna här.
Juniormedlemmarna deltar gratis medan pensionärerna betalar för mat och dryck som serveras under kursen.

osf kursbild2
Professor Svante Twetman från Köpenhamn berättar om "Prevention i praktiken"

 

Kurser 2019

PERI-IMPLANTIT – HJÄLP VAD GÖR JAG?

Tid: Fredag 25.1.2019 kl. 8.30-16
Plats: Tandem, Fredriksgatan 30 A5, Helsingfors
Kursgivare: Övertandläkare Ann-Marie Roos Jansåker
Kursavgift: 250€

Läs mer

KVÄLLSKURS: ATT UNDERSÖKA NACKEN

Tid: Torsdag 4.4.2019 kl. 17.00-20.30
Plats: Tandem, Fredriksgatan 30 A5, Helsingfors
Kursgivare: Docent Karl-August Lindgren
Kursavgift: 50€

Läs mer

TMD-PROBLEM:
MODERN DIAGNOSTIK OCH BEHANDLINGSLINJER

Tid: Fre 27.9.2019 kl. 10.00–16.15  Lör 28.9.2019 kl. 9.00–12.00
Plats: Fre: Hotel Marina Palace, Åbo
Lör: Tandkliniken, Åbo: Videodemonstrationer
Kursgivare: professor h.c. Yrsa Le Bell. odont. dr, specialisttandläkare Marika Doepel. odont. dr, specialisttandläkare Marjo-Riitta Liljeström
Kursavgift: 250€ (Antalet kursplatser är begränsat. Kursen är i första hand för OSF medlemmar. Icke-medlemmar betalar förhöjd kursavgift.)

Läs mer


Kurser 2020

KERAMER - NÄR - VAR - HUR

Tid: 24.1.2020 kl.9-16
Plats: Tandem,  Fredriksgatan 30 A
Kursgivare: Docent, övertandläkare (specialist i oral protetik) Christel Larsson, Malmö Universitet

MIN PATIENT HAR MUNSVEDA - HJÄLP, VAD GÖR JAG?
Tid: 2.4.2020, kvällskurs
Plats: Tandem, Fredriksgatan 30 A
Kursgivare: OD, specialtandläkare i klinisk odontologi (protetik/bettfys) Rosita Kantola, Vasa

PROTETIK OCH BETTVÅRD I DET FÖRSVAGADE BETTET
Tid: 11-12.9.2020
Plats: Academill, Strandgatan 2, Vasa
Kursgivare: Annika Torbjörner, Övertandläkare i oral protetik, Karlstad

 

 

Kurser under åren 2001-2018

KURSPLAN 2001

KURSPLAN 2002

KURSPLAN 2003

KURSPLAN 2004

KURSPLAN 2005

KURSPLAN 2006

KURSPLAN 2007

KURSPLAN 2008

KURSPLAN 2009

KURSPLAN 2010

KURSPLAN 2011

KURSPLAN 2012

KURSPLAN 2013

KURSPLAN 2014

KURSPLAN 2015

KURSPLAN 2016

KURSPLAN 2017

KURSPLAN 2018