Kurser

ALLMÄNT

Kontinuerlig efterutbildning är en av hörnstenarna i Samfundets verksamhet. Kursnämndens främsta uppgift är att erbjuda medlemmarna facklig efterutbildning inom olika delar av odontologin och därtill hörande områden.

Detta förverkligar vi genom att årligen anordna kurser av varierande längd med såväl inhemska som utländska kursgivare där stor tonvikt läggs på både klinisk och vetenskaplig inriktning.

Härigenom utgör vi ett led i den systematiska efterutbildningen som är en del av tandläkaryrkets kvalitetsutveckling.

Samfundet är medarrangör i de årligen återkommande Tandläkardagarna.

 kl.

osf kursbild2

Professor Svante Twetman från Köpenhamn berättar om "Prevention i praktiken"

Kurser 2022

Kurser våren 2022

Webbinarier, se mera info här

Tid: 13.1.2022, Muncancer- riskfaktorer, diagnostik och behandling, kl. 18:00-20:45.

Tid: 17.3.2022, Implantat- bli inte desperat!, kl. 18:00-20:45

Kurser med fysisk närvaro

Tid: 11.2.2022, Non-invasiv behandling av det slitna bettet och tänder med andra estetiska utmaningar, se mera info här

Tid:19-21.5.2022, Internatkurs på Åland, Kirurgi för allmäntandläkaren, se mera info här

Kurser 2021

Kurser hösten 2021

Tid: 10.12.2021 Helsingfors, heldagskurs med fysisk närvaro
"Protetik och bettvård i det försvagade bettet", Spec i oral protetik Annika Torbjörner, sista anmälningsdatumet är 3.12, se mera

Tid: 11-13.11.2021 Tandläkardagarna, Helsingfors (se Appolonias hemsidor), OSF:s föreläsning "Vad behöver en tandläkare veta om yrsel" hålls fredagen 12.11 kl. 15:00-15.45, föreläsare doc. Mikael Karlberg.

Tid: 14.10.2021 kl18.00-20.45 Kvällswebinarium
"Muncancer - riskfaktorer, diagnostik och behandling", doc, spec.tdl Jaana Willberg, inhiberad, återkommer med nytt datum.

Tid: 1.10.2021, Vasa, Heldagskurs med fysisk närvaro
"Partialproteser - behövs de ännu?", OD spec.tdl Marika Doepel

Tid: 16.9.2021 kl. 18.00-20.45 Kvällswebinarium
"Helprotesen - en utmaning", OD spec.tdl Marika Doepel

Webinarier genomförda våren 2021

Kurser 2020

KERAMER - NÄR - VAR - HUR

Tid: 24.1.2020 kl. 09.00 -16.00
Plats: Tandem,  Fredriksgatan 30 A
Kursgivare: Docent, övertandläkare (specialist i oral protetik) Christel Larsson, Malmö Universitet

Läs mer

MIN PATIENT HAR MUNSVEDA - HJÄLP VAD GÖR JAG
Datum: fredagen 11.9.2020, Vasa
Kursgivare: OD, spec.tdl Rosita Kantola
Kurstidtabell: kl 13.00 - 16.30
Plats: Central Original Sokos Hotel Royal Vasa, Hovrättsesplanaden 21, Vasa
Digitalt deltagande möjligt, giltig epostadress anges vid anmälan

Läs mer

Avtagbara proteser - finns det fortfarande ett behov för dem
Datum: fre 23 - lö 24.10.2020
Kursgivare: OD, spec.tdl Marika Doepel
Kurstidtabell: fre 23.10 kl. 10.00 -16.30, lö 24.10 kl. 09.00 - 12.00
Plats: Tandem, Fredriksgatan 30A5, Helsingfors

Läs mer

Kurser under åren 2001-2019

KURSPLAN 2001

KURSPLAN 2002

KURSPLAN 2003

KURSPLAN 2004

KURSPLAN 2005

KURSPLAN 2006

KURSPLAN 2007

KURSPLAN 2008

KURSPLAN 2009

KURSPLAN 2010

KURSPLAN 2011

KURSPLAN 2012

KURSPLAN 2013

KURSPLAN 2014

KURSPLAN 2015

KURSPLAN 2016

KURSPLAN 2017

KURSPLAN 2018

KURSPLAN 2019