Kurser våren 2024

 • Kurs
  Vakenbruxism
  08.02.2024
  Hybridkurs
  Läs mera
 • Kurs
  Digital tandvård
  15.03.2024
  Årsfestkurs
  Läs mera

Kurser hösten 2023

 • Kurs
  Internatkurs i Vasa
  15.09.2023
  Ett potpurri om allmänmedicin: "Vad behöver en tandläkare veta om..." 15-16.9.2023
  Läs mera
 • Kurs
  Tandvårdsrädsla hos vuxna – lär dig att förstå bättre
  08.12.2023
  Föreläsningskurs
  Läs mera

Kurser


Kontinuerlig efterutbildning är en av hörnstenarna i Samfundets verksamhet. Kursnämndens främsta uppgift är att erbjuda medlemmarna facklig efterutbildning inom olika delar av odontologin och därtill hörande områden.

Detta förverkligar vi genom att årligen anordna kurser av varierande längd med såväl inhemska som utländska kursgivare där stor tonvikt läggs på både klinisk och vetenskaplig inriktning.

Härigenom utgör vi ett led i den systematiska efterutbildningen som är en del av tandläkaryrkets kvalitetsutveckling.

Samfundet är medarrangör i de årligen återkommande Tandläkardagarna.

Tidigare kurser:

Kurser våren 2023

 • Kurs
  Dentala keramer ur ett kliniskt perspektiv; en uppdatering
  03.03.2023
  Läs mera
 • Kurs
  Alignerortodonti, webbinarium
  12.04.2023
  Läs mera

Kurser hösten 2022

 • Kurs
  Non-invasiv behandling av det slitna bettet och tänder med andra estetiska utmaningar
  16.09.2022
  Föreläsningskurs
  Läs mera
 • Kurs
  Det här tål jag inte mera! – om smärtpatienter
  11.10.2022
  Webbinarium
  Läs mera
 • Kurs
  Sömnapné både ur tandläkarens och lungläkarens perspektiv
  09.12.2022
  Föreläsningskurs
  Läs mera

Kurser våren 2022

Webbinarier, se mera info här

Kurser med fysisk närvaro

Tid:19-21.5.2022, Internatkurs på Åland, Kirurgi för allmäntandläkaren, se mera info här Noggrannare kursprogram: se här

Tid: 11.2.2022 INHIBERAD, Non-invasiv behandling av det slitna bettet och tänder med andra estetiska utmaningar, se mera info här, INHIBERAD

Kurser under åren 2000-2021