Kurser våren 2024

 • Kurs
  Vakenbruxism
  08.02.2024
  Hybridkurs
  Läs mera
 • Kurs
  Digital tandvård
  15.03.2024
  Årsfestkurs
  Läs mera

Kurser hösten 2024

 • Kurs
  Internatkurs 20-21.9 på Hanaholmen, Esbo
  20.09.2024
  Läs mera

Kurser hösten 2023

 • Kurs
  Internatkurs i Vasa
  15.09.2023
  Ett potpurri om allmänmedicin: "Vad behöver en tandläkare veta om..." 15-16.9.2023
  Läs mera
 • Kurs
  Tandvårdsrädsla hos vuxna – lär dig att förstå bättre
  08.12.2023
  Föreläsningskurs
  Läs mera

Kurser


Kontinuerlig efterutbildning är en av hörnstenarna i Samfundets verksamhet. Kursnämndens främsta uppgift är att erbjuda medlemmarna facklig efterutbildning inom olika delar av odontologin och därtill hörande områden.

Detta förverkligar vi genom att årligen anordna kurser av varierande längd med såväl inhemska som utländska kursgivare där stor tonvikt läggs på både klinisk och vetenskaplig inriktning.

Härigenom utgör vi ett led i den systematiska efterutbildningen som är en del av tandläkaryrkets kvalitetsutveckling.

Samfundet är medarrangör i de årligen återkommande Tandläkardagarna.

Tidigare kurser:

Kurser våren 2023

 • Kurs
  Dentala keramer ur ett kliniskt perspektiv; en uppdatering
  03.03.2023
  Läs mera
 • Kurs
  Alignerortodonti, webbinarium
  12.04.2023
  Läs mera

Kurser hösten 2022