Styrelsen sammansättning 2022:


Ordförande:
 Marina Aschan
e-post: ordforande(at)osf.fi

Viceordförande: Pirkko Grönroos
e-post: pirkko.gronroos(at)fimnet.fi

Skattmästare: Annette Linko
e-post: annette.linko@fimnet.fi

Klubbhövding: Camilla Svedberg-Smeds
e-post: camilla.svedberg-smeds(at)fimnet.fi

Pressnämndens ordförande: Ina Rönnberg
e-post: ina.ronnberg(at)mailbox.org

Kursnämndens ordförande: Lisa Grönroos
e-post: lisa gronroosl(at)fimnet.fi

Medlem bosatt på annan ort i Finland: Anna-Maria Le Bell-Rönnlöf
e-post: ami.lebell(at)utu.fi

Styrelsemöten

våren 2022; 11.1, 8.2, 5.4, 10.5, 19.8

hösten 2022; 27.9, 27.10, 22.11, 14.12


Funktionärer:

Juniormedlem: Hertta Järvinen
e-post: hertta.jarvinen(at)helsinki.fi 

Juniormedlem: Juulia Kytölä
e-post: juulia.kytola(at)helsinki.fi

Bibliotekarie: Annemarie Kalén
e-post: kansliet(at)osf.fi

Årsboksredaktör: Ina Rönnberg
e-post: ina.ronnberg(at)mailbox.org

Lokalintendent:  Raoul Hannus
e-post: raoulhannus(at)hotmail.com

Lokalintendent: Kaj Rönnberg
e-post: inkasi.ronnberg(at)fimnet.fi


Kommittéer 2022:

Tremannarådet:
Maria Sundberg, Ulf Bäckman, Carola Strömberg

Stipendierådet:
Yrsa Le Bell, Kaj Finne, Jukka Meurman

Prisnämnden:
Yrsa Le Bell, Kaj Finne, Rosita Kantola

Samfundets representant vid FDI-kongressen:
Öppet

Programkommíttén:

Pressnämnden:

Kursnämnden:
Marika Doepel, Lisa Grönroos, Raoul Hannus, Rosita Kantola, Annika Norrman, Nina Närvänen, Wanda Westerlund

Festkommittén:
Camilla Svedberg-Smeds, Raoul Hannus

Ekonomikommittén:
Ulrika Sunden, Erik Pohjola, Thomas Åberg, Annemarie Kalén

Valberedningskommittén:
Eva Hallvar, Monika Böök och Ann Nordlund-Törnqvist

Revisor:
CGR-revisor Thérèse Haldin-Holmström / Revico Grant Thornton Oy, suppleant Revico Grant Thornton Oy