Styrelsen sammansättning 2024


Ordförande:
 Kaj Karlsson
e-post: kajk2347(at)gmail.com

Viceordförande: Mikaela Fagerlund
e-post: mikaela.fagerlund(at)outlook.com

Skattmästare: Annette Linko
e-post: acmlinko(at)gmail.com

Klubbhövding: Camilla Svedberg-Smeds
e-post: camilla.svedberg-smeds(at)fimnet.fi

Kursnämndens ordförande: Lisa Grönroos
e-post: lisa.gronroos(at)fimnet.fi

Ledamot: Kim Klaile
e-post: kim.klaile(at)hotmail.com

Ledamot: Anna-Maria Le Bell-Rönnlöf
e-post: amilebe(at)utu.fi

Styrelsemöten

våren 2024; 12.1, 28.2, 10.4, 5.6

 

Funktionärer:

Juniormedlem: Ella Starck
e-post: ella.starck(at)helsinki.fi

Juniormedlem: Annika Stenberg
e-post: annika.s.stenberg(at)helsinki.fi

Bibliotekarie: Annemarie Kalén
e-post: kansliet(at)osf.fi

Årsboksredaktör:

Lokalintendent:  Raoul Hannus
e-post: raoulhannus(at)hotmail.com


Kommittéer 2024:

Tremannarådet:
Ulf Bäckman, Maria Sundberg och Carola Strömberg

Stipendierådet:
Kaj Finne, Yrsa Le Bell och Jukka Meurman

Prisnämnden:
Kaj Finne, Yrsa Le Bell och

Samfundets representant vid FDI-kongressen:
Öppet

Kursnämnden:
Lisa Grönroos, Raoul Hannus, Rosita Kantola, Annika Norrman, Nina Närvänen, Wanda Westerlund

Festkommittén:
Camilla Svedberg-Smeds, Raoul Hannus, Eva Hallvar, Mikaela Fagerlund och Stefan Federley

Ekonomikommittén:
Annette Linko, Ulrika Sundén, Monika Böök

Valberedningskommittén:
Veronica Lindgren, Freja Frankenhaeuser, Marina Aschan

Revisor:
CGR-revisor Camilla Viherlaakso / Revico Grant Thornton Oy, suppleant Revico Grant Thornton Oy