Styrelsen sammansättning 2023:


Ordförande:
 Marina Aschan
e-post: ordforande(at)osf.fi

Viceordförande: Pirkko Grönroos
e-post: pirkko.gronroos(at)fimnet.fi

Skattmästare: Annette Linko
e-post: acmlinko(at)gmail.com

Klubbhövding: Camilla Svedberg-Smeds
e-post: camilla.svedberg-smeds(at)fimnet.fi

Pressnämndens ordförande: Ina Rönnberg
e-post: ina.ronnberg(at)mailbox.org

Kursnämndens ordförande: Lisa Grönroos
e-post: lisa gronroos(at)fimnet.fi

Medlem bosatt på annan ort i Finland: Anna-Maria Le Bell-Rönnlöf
e-post: amilebe(at)utu.fi

Styrelsemöten

våren 2023; 24.1, 14.2, 26.4, 10.5

hösten 2023; 18.8 i samband med samseminariet i Nordsjö, Hotel Rantapuisto
5.9, teams
4.10, hybrid, Stipendierådet deltar
28.11, teams

Föreningsmöte på Tandem 1.11, kl. 17:00

 

Funktionärer:

Juniormedlem: Ella Starck
e-post: ella.starck(at)helsinki.fi

Juniormedlem: Annika Stenberg
e-post: annika.s.stenberg(at)helsinki.fi

Bibliotekarie: Annemarie Kalén
e-post: kansliet(at)osf.fi

Årsboksredaktör: Ina Rönnberg
e-post: ina.ronnberg(at)mailbox.org

Lokalintendent:  Raoul Hannus
e-post: raoulhannus(at)hotmail.com


Kommittéer 2023:

Tremannarådet:
Maria Sundberg, Ulf Bäckman, Carola Strömberg

Stipendierådet:
Yrsa Le Bell, Kaj Finne, Jukka Meurman

Prisnämnden:
Yrsa Le Bell, Kaj Finne, Rosita Kantola

Samfundets representant vid FDI-kongressen:
Öppet

Kursnämnden:
Lisa Grönroos, Raoul Hannus, Rosita Kantola, Annika Norrman, Nina Närvänen, Wanda Westerlund

Festkommittén:
Camilla Svedberg-Smeds, Raoul Hannus

Ekonomikommittén:
Annette Linko, Ulrika Sundén, Monika Böök

Valberedningskommittén:
Veronica Lindgren, Ann Nordlund-Törnqvist, Freja Frankenhaeuser

Revisor:
CGR-revisor Camilla Viherlaakso / Revico Grant Thornton Oy, suppleant Revico Grant Thornton Oy