Styrelsen sammansättning 2019:


Ordförande:
Monika Böök
e-post: book.monika(at)gmail.com

Viceordförande: Kaj Rönnberg
e-post: inkasi.ronnberg(at)fimnet.fi

Sekreterare: Veronica Lindgren
e-post: veronica.h.lindgren(at)gmail.com

Skattmästare: Ulrika Sundén
e-post: ulrika.sunden(at)gmail.com

Klubbhövding: Ina Rönnberg
e-post: ina.ronnberg(at)fimnet.fi

Pressnämndens ordförande: Ann Nordlund-Törnqvist
e-post: ann.nordlund-tornqvist(at)korsholm.fi

Kursnämndens ordförande: Minna Backman
e-post: minna.backman(at)kolumbus.fi

Medlem bosatt på annan ort i Finland: Marika Doepel
e-post:marika.doepel(at)fimnet.fi

Medlem bosatt på annan ort i Finland: Camilla Svedberg-Smeds
e-post: camilla.svedberg-smeds(at)fimnet.fi

Styrelsemöten

våren 2019: 21.1, 7.2, 14.3, 9.5
hösten 2019: 16.8, 10.10, 11.12


Funktionärer:

Adjungerad medlem: Maj Heilimo-Branders
e-post: majbranders(at)msn.com

Juniormedlem: Matilda Rehula
e-post: matilda.rehula(at)helsinki.fi

Juniormedlem: Shirin Afrasiabi
e-post: shirin.afrasiabi(at)helsinki.fi

Bibliotekarie: Ann-Katrin Viertola
e-post: kansliet(at)osf.fi

Årsboksredaktör 2018-2019: Ina Rönnberg
e-post: ina.ronnberg(at)fimnet.fi

Lokalintendent:  Raoul Hannus
e-post: raoulhannus(at)hotmail.com

Lokalintendent: Gunnar Bäckström
e-post: gunnar(at)hammasfreda.com


Kommittéer 2019:

Tremannarådet:
Maria Sundberg, Ulf Bäckman, Carola Strömberg

Stipendierådet:
Yrsa Le Bell, Kaj Finne, Jukka Meurman

Prisnämnden:
Yrsa Le Bell, Kaj Finne, Rosita Kantola

Samfundets representant vid FDI-kongressen:
Kaj Rönnberg

Programkommíttén:
Kaj Rönnberg ordf., Ina Rönnberg, Marika Doepel, Stefan Federley

Pressnämnden:
Ann Nordlund-Törnqvist ordf., Ina Rönnberg årsboksredaktör, Ann-Katrin Viertola (bibliotekarie)

Kursnämnden:
Minna Backman ordf., John Liljestrand, Lisa Grönroos, Nina Närvänen, Annika Norrman, Wanda Westerlund, Raoul Hannus

Festkommittén:
Ina Rönnberg ordf., Siv Rönnberg, Raoul Hannus

Ekonomikommittén:
Ulrika Sundén, ordf., Erik Pohjola, Anders Bergman, Thomas Åberg, Ann-Katrin Viertola (kanslist)

Valberedningskommittén:
Mikaela Fagerlund ordf., Thomas Åberg, Eva Hallvar

Revisor och verksamhetsgranskare:
CGR-revisor Thérèse Haldin-Holmström / Revico Grant Thornton Oy, suppleant Revico Grant Thornton Oy
Verksamhetsgranskare Carola Strömberg och John von Schantz, suppleant Gunlög Lönngren