Styrelsen sammansättning 2021:


Ordförande:
 Marina Aschan
e-post: ordforande(at)osf.fi

Viceordförande: Pirkko Grönroos
e-post: pirkko.gronroos(at)fimnet.fi

Skattmästare: Ulrika Sundén
e-post: ulrika.sunden(at)gmail.com

Klubbhövding: Camilla Svedberg-Smeds
e-post: camilla.svedberg-smeds(at)fimnet.fi

Pressnämndens ordförande: Ina Rönnberg
e-post: ina.ronnberg(at)fimnet.fi

Kursnämndens ordförande: Marika Doepel
e-post: marika.doepel(at)fimnet.fi

Medlem bosatt på annan ort i Finland: Anna-Maria Le Bell-Rönnlöf
e-post: ami.lebell(at)utu.fi

Styrelsemöten

våren 2021: 19.1, 16.2, 9.3, 16.3, 24.3, 7.4, 5.5, 7.6
hösten 2021: 12.8 i samband med samseminariumet, 22.9


Funktionärer:

Juniormedlem: Elias Laaksonen
e-post: elias.laaksonen(at)helsinki.fi

Juniormedlem: Kim Klaile
e-post: kim.klaile(at)helsinki.fi

Bibliotekarie: Harry Tonvall
e-post: kansliet(at)osf.fi

Årsboksredaktör: Ina Rönnberg
e-post: ina.ronnberg(at)fimnet.fi

Lokalintendent:  Raoul Hannus
e-post: raoulhannus(at)hotmail.com

Lokalintendent: Kaj Rönnberg
e-post: inkasi.ronnberg(at)fimnet.fi


Kommittéer 2021:

Tremannarådet:
Maria Sundberg, Ulf Bäckman, Carola Strömberg

Stipendierådet:
Yrsa Le Bell, Kaj Finne, Jukka Meurman

Prisnämnden:
Yrsa Le Bell, Kaj Finne, Rosita Kantola

Samfundets representant vid FDI-kongressen:
Öppet

Programkommíttén:

Pressnämnden:

Kursnämnden:
Marika Doepel, Lisa Grönroos, Raoul Hannus, Rosita Kantola, Annika Norrman, Nina Närvänen, Wanda Westerlund

Festkommittén:
Camilla Svedberg-Smeds, Raoul Hannus

Ekonomikommittén:
Ulrika Sunden, Erik Pohjola, Thomas Åberg, Harry Tonvall

Valberedningskommittén:
Eva Hallvar, Monika Böök och Ann Nordlund-Törnqvist

Revisor:
CGR-revisor Thérèse Haldin-Holmström / Revico Grant Thornton Oy, suppleant Revico Grant Thornton Oy