Bli tandläkare

BLI TANDLÄKARE

Tandläkaryrket brukar kallas för ett akademiskt hantverkaryrke. Tandläkare måste ha en bred medicinsk baskunskap och får dagligen i sitt jobb utföra praktiska ingrepp. Arbetet är människonära, mångsidigt och flexibelt. Sysselsättningsgraden bland tandläkare är mycket hög, och dessutom är tandläkaryrket välavlönat. En finländsk tandläkarexamen är gångbar inom hela EU, och värderas högt även utomlands.
I Finland kan man studera till tandläkare i Helsingfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg.
Utbildningen tar fem och ett halvt år. Som färdig tandläkare är du expert på sjukdomar och skador i mun- och käkområdet.
Helsingfors universitet är tvåspråkigt och vid Medicinska fakulteten finns en svenskspråkig tandläkarlinje. Ungefär 40% av undervisningen sker på svenska.
Vid Åbo universitet ges en del av den kliniska undervisningen på svenska.

STUDIERNA

De två första åren är gemensamma med de studerande som läser till läkare, och då lär man sig den friska människans uppbyggnad och funktion. 
De tredje året börjar de kliniska studierna. Undervisningen består av teoretiska kurser, praktisk undervisning och patientarbete. De första praktiska övningarna görs på plastdockor i fantomsalen, men redan under det tredje året tar tandläkarstuderandena emot egna patienter.
Under studietiden är det möjligt att delta i studieutbyte eller åka på kongresser utomlands.

TANDLÄKARE HAR MÅNGSIDIGA ARBETSMÖJLIGHETER

Den som utexamineras till odontologielicentiat (tandläkarens akademiska grad) har många valmöjligheter. En tandläkare kan jobba på hälsovårdscentral, på universitet, på sjukhus eller inom den privata sektorn. Dessutom finns det många tandläkare som kombinerar olika alternativ, eller väljer att jobba deltid.

FORTBILDNING

En tandläkare kan fortbilda sig med att avlägga en doktorsexamen (vetenskaplig fortbildning) eller med en specialistutbildning (yrkesmässig fortbildning).
Specialistutbildning kan genomföras i de olika specialiteterna
- ortodonti (tandreglering)
- mun- och käkkirurgi
- klinisk tandvård med huvudvikt på protetik och bettfysiologi, kariologi och endodonti, parodontologi, pedodonti eller barntandvård
- odontologisk diagnostik med inriktningsalternativen oral mikrobiologi, oral radiologi och oral patologi

Läs mera

FÖR DIG SOM VILL SÖKA TILL TANDLÄKARUTBILDNING

Information om ansökan och universitetens odontologiska utbildningsprogram 

STUDIELIVET

ÄMNESFÖRENINGAR FÖR DIG SOM STUDERAR TILL TANDLÄKARE:

Medicinarklubben Thorax r.f.(Helsingfors universitet)
HLKS (Helsingfors universitet)
THLKS (Turun yliopisto)
Dentina (Itä-Suomen yliopisto)
OHLK (Oulun yliopisto)

SVENSKSPRÅKIGA NATIONER verksamma i Helsingfors:
Nationerna har bostäder som de hyr ut till sina medlemmar.
Nylands nation
Åbo nation
Vasa nation
Östra Finlands nation