Ordlistor

Odontologisk terminologi:

Ordlistor

Svenska-finska
Finska-svenska

 

 

 

Terminologilistorna är sammanställda av en grupp samfundister. Dessa ordlistor är främst utarbetade för att stöda studenterna och lärarna på den svenska studielinjen i odontologi vid Helsingfors universitet. Vi garanterar inte att ordlistorna är felfria eller fullständiga. Vi tar gärna emot feedback och förslag till ändringar och kompletteringar. Kontakta i så fall OSF kansli.