Odontologiska Samfundet i Finland r.f. on Suomessa toimiva, v. 1936 perustettu ruotsinkielinen hammaslääkäriyhdistys. 

Jäseniä on vajaat 300.
Jäseniksi voivat liittyä Suomessa laillistetut hammaslääkärit sekä hammaslääketieteen opiskelijat, joiden jäsenanomuksen yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Yhdistys järjestää monenlaista ohjelmaa; jatkokoulutusta, retkiä sekä tapaamisia kollegojen kesken. Aktiivinen toiminta on pääosin pääkaupunkiseudulla.

Ammatillinen jatkokoulutus ruotsinkielellä on oleellinen osa yhdistyksen toimintaa. Koulutustilaisuuksia on noin viisi vuodessa. Kouluttajat valitaan huolella ja ovat Pohjoismaisia huippunimiä hammaslääketieteen eri aloilta. 

Yhdistys jakaa koulutukseen ja tutkimukseen liittyen apurahoja ja matka-avustuksia.

Yhdistyksen tapaamisten yhteydessä pidettävien luentojen aiheet ovat ajankohtaisia; tieteellisiä, yleissivistäviä tai viihteellisiä.

Odontologiska Samfundet tekee yhteistyötä Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian, Suomen Hammaslääkäriliiton ja  Suomen Hammaslääkärilehden, sekä Finska Läkaresällskapet:in ja Duodecimin kanssa.