Nedsatt kursavgift för pensionärer

Medlemmar kan ansöka om nedsatt kursavgift om de upphört att arbeta som tandläkare efter sin pensionering. För att anhålla om nedsatt kursavgift skickas följande blankett till kansliet. Efter att anhållan godkänts, ombeds pensionären påminna kansliet om nedsatt kursavgift i samband med anmälan till varje kurs. Pensionärer betalar i allmänhet 50 euro per kurs för att täcka mat- och övriga direkta kostnader.